Tiedämme 30 vuoden kokemuksella, että tutustuminen testin sisältöön auttaa ehdokkaita toimimaan rennommin todellisissa testitilanteissa. He pystyvät tällöin tuomaan esille todelliset kykynsä paremmin.

Kykytestit ovat todistettuja menetelmiä, joilla arvioidaan tärkeimpiä työpaikan saamiseen liittyviä tekijöitä, kuten ongelmanratkaisua, tehokasta kommunikointia sekä innovatiivisuutta ja luovuutta. Näistä syistä niin monet työnantajat käyttävät kyseisiä testejä.

Sinua voidaan pyytää osallistumaan moniin eri arviointeihin työpaikan valintaprosessin tai kehittelyn yhteydessä. Alla on esimerkkejä testeistä ja/tai kyselyistä, joihin saatat joutua osallistumaan.

Voit valmistautua tulevaan arviointiin tekemällä kokonaisen harjoitustestin.

Muista, että valmistautuminen on onnistumisen edellytys!