resources

Cognitieve Vaardigheids-assessments

Cognitieve vaardigheids-assessments identificeren de kandidaten met de juiste capaciteiten en het potentieel om in de functie te slagen

Het vermogen om complexe problemen op te lossen, beslissingen te nemen en gezond te redeneren behoren tot de meest kritische competenties die werknemers nodig hebben. Cognitieve vaardigheids-assessments zijn robuuste instrumenten die inzicht geven in iemands redenering, logica en vermogen om met informatie te werken, en die het potentieel voor succes nauwkeurig kunnen voorspellen.

Assessments omtrent Cognitieve Vaardigheid van SHL
SHL Experiences

SHL’s cognitieve vaardigheids-assessments bestaan uit meerkeuze-vragen die verschillende mentale vaardigheden meten, zoals verbaal en numeriek vermogen, redeneervermogen en begrijpend lezen. Sommige cognitieve vaardigheids-assessment meten afzonderlijke vaardigheden (b.v. verbaal, numeriek), terwijl andere een combinatie van verschillende vaardigheden meten voor een algemene mentale vaardigheid meting.

Cognitieve vaardigheids-assessments

SHL Verify

Identificeer de capaciteiten van kandidaten en het potentieel om succesvol te zijn in de functie

SHL Verify Interactive

Onze nieuwe innovatieve cognitieve vaardigheden assessment suite

Skills Assessments

Meet specifieke vaardigheden en kennisgebieden om inzicht te krijgen in de individuele sterke en zwakke punten van kandidaten en te beoordelen in hoeverre zij klaar zijn voor de functie

Simulaties

Interactieve functie-specifieke simulaties waarbij sollicitanten in realistische omgevingen worden geplaatst, om hun vaardigheden objectief te evalueren